TheGrue.org

Предмет на дейност

    Изграждане и ремонт на обекти от подземната и надземна инфраструктура;
    Изграждане и поддръжка на водопроводи и газопроводи;
    Доставка, монтаж и демонтаж на водно и енергийно оборудване;
    Tърговия с черни и цветни метали;
    Oбработка на метали;